algemene informatie over CONTACTLENZEN en het dragen van contactlenzen

 

 

De contactlens

De benaming contactlens wekt de indruk dat er direct contact tussen de lens en het oog zou bestaan. Dit is onjuist; er moet altijd een miniem laagje traanvocht tussen de lens en het oog aanwezig zijn, waarop de lens als het ware drijft. Dit voorkomt ook vastplakken en losschieten van de lens. Mensen die aan chronische droogheid van de ogen lijden behoren daarom ook tot de kleine groep voor wie het dragen van contactlenzen niet haalbaar is.

 

Geschiedenis

De eerste contactlens dateert al van ruim een eeuw geleden en was gemaakt van glas. De ontwikkelingen hebben sinds die tijd niet stilgestaan. De vervaardigingtechnieken zijn geperfectioneerd en glas maakt plaats voor kunststof materialen. Het oudste kunststof type is de harde contactlens, een gebogen plastic schijfje met een diameter van 9 mm in doorsnee. Deze lens wordt tegenwoordig nauwelijks meer aangemeten, maar biedt voor sommige mensen toch nog een uitkomst. 

 

Huidige lenzen

De zachte lens is van recentere datum. Deze is groter en kan door de samenstelling van het materiaal vocht opnemen en vasthouden. Zachte lenzen zijn gemaakt van een soepele plasticsoort. Deze lenzen hebben het voordeel dat men er snel aan went. De kans op verlies is erg klein, dus ze zijn ook zeer geschikt voor mensen die aan extreme sporten doen. Er komt minder makkelijk een stofje achter de lens dan bij harde lenzen.

 

De zuurstofdoorlatende harde lens is de jongste lens. Deze is ook ongeveer 9,5 mm in doorsnee.

 

De keuze van het type lens

De keuze van het type lens is van een aantal omstandigheden afhankelijk. Belangrijk zijn daarbij de vorm van het oog, de sterkte die men nodig heeft, werkomstandigheden, sport, hobby enz. Uw oogarts of contactlensspecialist (opticien) kan u de beste aanbeveling doen welke lens geschikt is. 

 

De werking van de lens

De normale lichtbreking is het werk van het hoornvlies en de ooglens. Het bundelen en omgekeerd doorstralen van het licht wordt de lichtbreking of lichtafbuiging (refractie) genoemd. De lens buigt de lichtstralen zo af, dat het beeld precies op het netvlies valt. Alleen dan ontstaat er een haarscherp beeld. Bij bijziende en verziende mensen is er sprake van een fout in de lichtbreking.

 

Bijziendheid

Bijziende mensen zien dingen dichtbij scherp en in de verte wazig, omdat het hoornvlies en de ooglens te bol zijn in verhouding tot de lengte van het oog. De lichtstralen worden te veel afgebogen en het scherpe beeld valt net vóór het netvlies.

 

Met een holle lens (negatieve lens of min-lens) wordt bijziendheid gecorrigeerd. De lens volgt de ronding van het oog, maar is in het midden dunner dan aan de rand, en corrigeert zo de lichtbreking.

 

Verziendheid

Verziende mensen zien dingen veraf scherp en dichtbij wazig, omdat de lens te plat is in verhouding tot de lengte van het oog. De lichtstralen worden te weinig afgebogen en het scherpe beeld valt net achter het netvlies.

 

Met een bolle lens (positieve lens of plus-lens) wordt verziendheid gecorrigeerd. De lens volgt de ronding van het oog, maar is in het midden dikker dan aan de rand, en corrigeert zo de

lichtbreking.

 

De voordelen en de nadelen van contactlenzen

 

Voordelen:

 

 • Contactlenzen beslaan niet, wanneer men van de kou in de warmte komt en bij regen belemmeren de druppels het zicht niet.
 • Contactlenzen geven een goede gezichtsscherpte.
 • Met contactlenzen heeft men een onbelemmerd gezichtsveld.
 • Contactlenzen zijn gemakkelijk bij sport, spel en hobby’s.
 • Contactlenzen breken niet bij vallen of stoten.

 

Nadelen:

 

 • Aan het begin zijn contactlenzen even wennen. Bij felle zon kan een contactlens wat moeilijkheden geven. Het dragen van een zonnebril voorkomt in de meeste gevallen irritatie.
 • Een gevallen lens vindt men thuis moeilijk en buiten haast helemaal niet meer terug.
 • Een stofje of haartje dat tussen het oog en de lens raakt, irriteert of doet pijn.
 • Wanneer de lenzen te lang achter elkaar gedragen worden kan irritatie optreden.
 • In een erg warme rokerige ruimte kunnen de lenzen branderig aanvoelen. (Overigens is dit voor een groot deel te verhelpen door de lenzen tussentijds te reinigen) .
 • Soms treden moeilijkheden bij het lezen op.
 • Contactlenzen vragen nauwgezet onderhoud om infecties en irritaties te voorkomen.

 

Wanneer u bovenstaande voor- en nadelen bekijkt, zal het u opvallen dat het lijstje voordelen uit zekerheden bestaat. Van een aantal punten uit het lijstje nadelen is niet gezegd dat de contactlensdrager deze daadwerkelijk zal ondervinden.

 

Factoren die het verdragen van contactlenzen enigszinds negatief beïnvloeden

 

 • Gevoelige ogen, ogen die snel tranen onder invloed van scherp licht, stof, kou enz.
 • Allergieën, zoals hooikoorts, regelmatige verkoudheid, en algemene huidaandoeningen.
 • Ongunstige beroepsuitoefening, bijvoorbeeld het werkzaam zijn in stoffige en slecht geven leerde ruimten.

 

 

 

 

 

^ Naar boven